×
×

Hvad er mental sundhed?

Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor du frit kan:

 • Udfolde dine evner
 • Håndtere problemer eller stress i hverdagen
 • Engagere dig med andre mennesker

Din mentale sundhed er altså en vigtig del af din trivsel og velbefindende. Både privat og på din arbejdsplads.

Kriser, større udfordringer eller vedvarende mistrivsel kan dræne eller slide på dit psykiske helbred. Hvis problemerne ikke løses eller behandles korrekt, kan det over tid føre til depression, stress og andre psykiske sygdomme.

I denne artikel forklarer vi:

 • Hvad er mental sundhed?
 • Hvad kan du selv gøre for at fremme din mentale sundhed?
 • Hvordan kan din arbejdsplads værne om dit psykiske helbred og trivsel

Med Pleaz får du – eller din virksomheds medarbejdere – en række korte videoer, der giver et afslappende pusterum i arbejdsdagen. Vi tilbyder både mindfulness- og yoga-øvelser, der hjælper med at mindske symptomer på stress.

Som et ekstra tip: prøv også et par af vores træningsøvelser. Dit fysiske og psykiske helbred er nært beslægtet.

Hvad er mental sundhed? (ifølge Sundhedsstyrelsen og WHO)

Sundhedsstyrelsen og WHO definerer mental sundhed som: 

En tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. (Sundhedsstyrelsen)

Det kan altså brydes ned i fire dele, der tilsammen kendetegner et sundt psykisk helbred:

1. En tilstand af velbefindende

Først og fremmest er mental sundhed en følelse eller psykologisk tilstand.

Når du føler dig glad og tilpas, er du det typisk også. Det betyder ikke, at du ikke samtidig kan have travlt, være utilfreds med mindre ting i dit liv eller udføre pligter, der ikke bidrager til din overordnede livsglæde. Men hvis du størstedelen af tiden føler dig ubesværet og tilfreds, er det et klart tegn på mental sundhed.

Det er også vigtigt at pointere, at du ikke har fuld kontrol over dette. Du kan ikke vilje dig selv til at have en bestemt følelse eller være i en bestemt tilstand.

Du kan dog dyrke, og måske fremkalde, denne følelse ved at:

 • Gøre ting, der gør dig glad
 • Tage en eller flere mindre pauser
 • Tænke på hvad, der giver dig denne følelse
 • Få styr på opgaver, der ellers står i vejen for dit velbefindende
 • Bede om hjælp – hvis noget virker uoverskueligt

2. At udfolde dine evner

Mental sundhed handler også om at gøre ting.

Du kan vise over for dig selv – og andre – at du er dygtig til noget; du kan tage kontrol over din egen situation eller dyrke noget, som du finder tilfredsstillende. Med andre ord, så du ikke føler dig begrænset eller låst.

På arbejdspladsen kommer dette til udtryk ved, at du er glad for de fleste af dine arbejdsopgaver. Det kan være fordi, du kan lave arbejdet, som du mener, er rigtigt; kan dyrke din interesse for arbejdet, eller kan tage tid til at blive endnu bedre til dit fag.

Når du udfolder dine evner med en hvis autonomi, trives du også bedre. Det er nemlig ensbetydende med, at de ressourcer du besidder stemmer overens med opgavens krav. I sådanne situationer kan du opleve en positiv følelse af at miste fornemmelsen for tid og sted.

3. Håndtering af problemer eller stress

Mental kapacitet er også en del af din mentale sundhed.

Det gør, at du kan rumme, når noget går galt, eller hvis du i en kortere periode er nødt til at arbejde hurtigere end normalt. 

Udfordringer og problemer slider på vores overskud og kapacitet. Men de kan også give dig større glæde, hvis du finder nye og bedre måder at løse dem på. Hvis problemerne varer ved, eller du konstant støder på nye, vil det over tid bruge af dine ressourcer.

4. At indgå i fællesskaber med andre mennesker

At være social er også en del af et sundt mentalt helbred.

Du kan både opleve at bruge eller få energi af at være sammen med andre. Men uanset om du er mere introvert eller ekstrovert, er det vigtigt, at du kan indgå i samspil med andre mennesker.

Når det kommer til arbejde, er denne kvalitet også med til at skabe bedre samarbejde på projekter eller opgaver; en stærkere følelse af kammeratskab og loyalitet samt øge den sociale sundhed og trivsel for den enkelte medarbejder 

Et godt arbejdsmiljø skaber trivsel – og bedre mental sundhed hos medarbejderne

Et godt arbejdsmiljø bidrager markant til din og medarbejdernes mentale sundhed.

Som arbejdsgiver er man ansvarlig for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Udover de enkelte lovkrav, har et sundt arbejdsmiljø også en række afledte effekter, såsom lavere sygefravær, højere produktivitet og bedre arbejdsvilkår for alle.

Det er derfor vigtigt for arbejdspladsen, at der tages hensyn til, hvis enkelte medarbejdere har det svært eller dårligt i perioder – samt at I stræber efter at skabe de bedst mulige rammer for at dyrke en kultur, der værner om alle medarbejderes mentale sundhed.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin